HOME > 제품소개 > 전체상품
 
전체|전면|후면|큰사진보기
한글명 : 2-HEMA
영문명 : 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE
CAS NO : 868-77-9
화학식 : C6H10O3; CH2C(CH3)COOCH2CH2OH
순도 :
포장 :
별명 : GLYCOL METHACRYLATE; BETA-HYDROXYETHYL METHACRYLATE; MHOROMER; HEME-A; 2-METHYL-2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYETHYL ESTER; GMA; ETHYLENE GLYCOL METHACRYLATE; 2-HEMA; 하이드록시에틸메타크릴레이트; 글리콜메타크릴레이트; 2-하이드록시에틸메타크릴레이트; 에틸렌글리콜모노메타크릴레이트; 베타-하이드록시에틸메타크릴레이트
   
 
전화문의